Reglement

Reglement Sportbowling tour 2017/2018

Speelwijze:
Per tourstop = 8 games Amerikaans systeem, 2 tot maximaal 5 deelnemers per banenpaar. Na iedere game wisselen van banenpaar. De baanindeling vindt plaats op basis van binnenkomst tijdens een speeldag of voorafgaande aan de tourstop door de organisatie.

Voor elke tourstop geldt: de tourstop gaat door bij minimaal 30 deelnemers!

Re-entry:
Re-entry is NIET toegestaan. Wel mag een speler als booster spelen, maar pas nadat hij/zij een meetellende serie heeft gespeeld.

Bonusregeling:
Heren: Maximaal 10 pins bonus, per game,  voor heren met een pasgemiddelde lager dan 200. Een pas met 199 = 1 pin bonus, 198 = 2 pins ,197 = 3 pins enz.enz. per game. Pasgemiddeldes worden naar beneden afgerond, dus bijv. 199,30 wordt gezien als 199.

Dames: Maximaal 15 pins bonus, per game, voor dames met een pasgemiddelde lager dan 205. Een pas gemiddelde van 204 heeft 1 pin bonus, een pas met 203 = 2 pins bonus, 202 = 3 pins, 201 = 4 pins enz.enz. per game. Pasgemiddeldes worden naar beneden afgerond, dus bijv. 199,30 wordt gezien als 199.

3 (Eind) prijzen klassementen:
Het 1e klassement is het eind klassement per tourstop en wordt bepaald over de Total pinfall incl. bonus na alle gespeelde games (over alle gespeelde series). Dit betreft een mixed klassement (dames en heren)

Deelnemers die in dit klassement in de prijzen vallen komen NIET in aanmerking voor het 2e klassement (sweeper) maar WEL voor het 3e klassement (tour klassement).

Het 2e klassement is het sweeper klassement (mixed klassement) en is op basis van het Total pinfall van de 2 hoogst gegooide games inclusief bonus over alle gespeelde games in de desbetreffende tourstop. Dit klassement is bedoeld voor deelnemers die buiten het 1e eind klassement (Total pinfall alle gespeelde games per tourstop) eindigen.

De top 6 (of meer, afhankelijk van het aantal deelnemers van de betreffende stop) van het sweeper klassement heeft altijd prijs.

De behaalde scores van deelnemers die in het sweeper klassement in de prijzen vallen tellen uiteraard ook mee voor het 3e klassement, maar dan inclusief alle andere gespeelde games op dezelfde tourstop.

Het 3e klassement (tour klassement) wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van de eindstand incl. bonus na alle 8 de tourstops, dit op basis van behaalde ranking points.

Elke tourstop gaat er per deelnemer minimaal 2,5 a 5 euro in de tourpot en zijn er ranking points te verdienen op basis van eindklassering per stop.

De top 30 heren en de top 16 dames, per stop, verdienen ranking points op basis van hun klassering.

Het punten systeem voor de top 30 heren is: nr.1=30, nr.2=29, nr.3=28 etc… nr.30=1 punt

Het punten systeem voor de top 16 dames is: nr.1=32, nr.2=27, nr.3=24, nr.4=21, nr.5=18, nr.6=16, nr.7=14, nr.8=12, nr.9=10, nr.10=8, nr.11=6, nr.12=5 etc..nr.16=1 punt

Minimaal de top 17 heren, top 5 dames en 4 jeugdspelers (2 jongens en 2 meisjes) van het tour klassement na 9 stops, plaatsen zich voor de master finales (zie master finales)

Finale tijdens een tourstop:
Er is geen finale tijdens een tourstop. De eindstand van een tourstop wordt bepaald over alle gespeelde games na alle gespeelde series. Wel zijn er master finales na alle 9 gespeelde tourstops (zie master finales).

Master finales:
Minimaal de top 17 bij de heren en minimaal de top 5 bij de dames, van het tourklassement, na alle 9 gespeelde tourstops plaatsen zich automatisch voor de master finales. Ook de beste 2 jeugd jongens en 2 jeugd meisjes plaats zich voor de master finales.

LET OP!! Iedere deelnemer moet minimaal 6 van de 9 tourstops hebben gespeeld om aanspraak te maken op zowel het prijzengeld van het tour klassement alsmede plaatsing voor de master finales.

Van de deelnemers die alle 9 stops spelen, vervallen uiteindelijk de laagste 3 behaalde ranking points (3 laagste stops en 6 hoogste tellen mee). Bij 7 van de 9 gespeelde stops vervalt dus 1x de laagst behaalde ranking points. Bij 8 van de 9 stops 2x de laagst behaalde ranking points.

Na elke stop wordt op de website bekend gemaakt hoeveel euro er totaal in de tourpot zit. Ook hebben sponsoren de mogelijkheid om deze tourpot financieel aan te vullen.

De officieele speelwijze van de master finales wordt op een later tijdstip bekend gemaakt op de website.

Serie indeling:
Zie website sportbowling.nl

De serie indeling en start tijden worden afzonderlijk per stop bepaald, na gelang het aantal beschikbare banen per bowlinghuis en na overleg vooraf met de bowlingondernemer. De intentie hierbij is om het niet ten koste te laten gaan van de baanhuur voor de recreanten.

Inschrijfgeld en opbouw prijzengeld:
Het inschrijfgeld is 65 euro per deelnemer (vanaf 21 jaar) per tourstop en is als volgt opgebouwd.

  • 15 euro voor Bowlingondernemer per deelnemer.
  • 45 euro prijzengeld.
  • 5 euro organisatie kosten & afdracht per deelnemer aan NBF.

Gelieve het inschrijfgeld contant te voldoen. Het bowlingcentrum accepteert geen creditcardbetalingen en pinnen is NIET mogelijk.

Jeugdspelers/sters tot 21 jaar hebben de mogelijkheid om voor een gereduceerd inschrijfgeld van 50 euro per tourstop mee te spelen.

Let wel, Indien een jeugdspeler prijzengeld wint dan wordt slechts 50% uitgekeerd. De overige 50% van het niet uitgekeerde prijzengeld gaat naar de tourpot. Een jeugdspeler mag ook voor het volledige tarief van 65 euro meespelen, dit geld dan ook voor alle overige stops die hij/zij nog gaat spelen.

Het inschrijfgeld voor jeugd is als volgt opgebouwd.

  • 15 euro voor Bowlingondernemer per deelnemer.
  • 30 euro prijzengeld.
  • 5 euro organisatie kosten & afdracht per deelnemer aan NBF.

Gelieve het inschrijfgeld contant te voldoen. Het bowlingcentrum accepteert geen creditcardbetalingen en pinnen is NIET mogelijk.

LET OP!! Het prijzengeld wordt uitgekeerd per stop volgens het prijzenschema. (per 10 tal deelnemers)

Indien er meer deelnemers zijn dan volgens het prijzenschema dan gaat het resterende prijzengeld per deelnemer in zijn geheel naar de tourpot.

Dus bij 40 tot 49 deelnemers wordt het prijzenschema van 40 deelnemers gehanteerd.

Zijn er dus bijvoorbeeld 41 deelnemers dan gaat er van 1 deelnemer het gehele prijzengeld naar de tourpot, bij 42 van 2 bij 43 van 3 enz. tot en met 49 van 9.

Baancondities:
De gebruikte Olie patronen zijn uit de Kegel Sports of WTBA Sports database of ontwikkeld door Kegel of Brunswick. Voor elke serie is er baanonderhoud.

Scores:
De behaalde scores dienen per game zelf te worden ingevuld op het score formulier en na de serie te worden ingeleverd bij de Organisatie. Niet ingeleverde of onvolledig ingevulde scores worden beschouwd als een 0 score. Ook achteraf foutief ingevulde scores worden beschouwd als een 0 score.

Ex-aequo eindklassement per stop:
In geval van een ex-aequo is de hoogste laatste game inclusief bonus (per game) doorslaggevend. Mocht er hierna nog steeds een gelijke stand bestaan, dan telt de hoogste voorlaatste game, enz. Is er uiteindelijk alsnog een gelijke stand over alle gespeelde games dan wordt het prijzengeld tussen de gelijk geëindigde deelnemers onderling verdeeld.

Ex-aequo Sweeper per stop:

Indien er een gelijke stand is in het sweeper klassement, dan word het prijzengeld bij elkaar opgeteld en verdeeld over het aantal gelijk geëindigde deelnemers.

 Ex-aequo Eindstand Tourklassement:

Indien er een gelijke stand is in het tourklassement na alle gespeelde stops, dan geldt dat diegene met het hoogst behaalde gemiddelde incl. bonus over alle meetellende stops als hoogste eindigt.

Overige:
In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, zal de wedstrijdleiding aan de hand de N.B.F. Reglementen een bindende uitspraak doen.